Pluvialis apricaria - Goudplevier

Lewis & Harris, Outer Hebrides, Scotland - juli 2022