Anacridium aegyptium - Egyptische treksprinkhaan

Preveli gorge, Kriti (Kreta) - april 2022